محله سرجوب دولت‌آباد برخوار

محله سرجوب دولت‌آباد برخوار


۱۵۲ مطلب با موضوع «مذهبی ، تربیتی» ثبت شده است

۰ نظر ۰۲ خرداد ۹۲ ، ۱۶:۵۵

لیلة الرغائب  (شب آرزوها) به نخستین شب جمعه ماه رجب گفته می‌شود. به باور مسلمانان در این شب فرشتگان بر زمین نزول می‌کنند تا رحمت الهی را به جامعه بشری عرضه نمایند. لیله الرغائب در سراسر جهان اسلام گرامی داشته می‌شود.

کلمه «رغائب» جمع «رغیبه» به معنای چیزی که مورد رغبت و میل است و نیز به معنای عطا و بخشش فراوان می‌باشد. بنابر معنای اول «لیله الرغائب» شبی است که میل و توجه به عبادت و بندگی در آن بسیار است و بندگان خدا در این شب گرایش زیادی به رفتن به در خانه خدا و ارتباط و انس با او دارند. بر پایه معنای دوم «لیله الرغائب» شبی است که در آن عطاء و بخشش خدا بسیار است و بندگان خداوند با رو آوردن به بارگاه خدا و خشوع در برابر بزرگی خدا، شایسته دریافت انعام و عطا و بخشش بی کرانه خدا می‌شوند.

۰ نظر ۲۶ ارديبهشت ۹۲ ، ۱۷:۴۵

پرتال محله سرجوب دولت آباد برخوار